POLÍTICA DE PRIVACITAT

Cada vegada que utilitza aquest lloc web estarà sota l’aplicació de la política de privacitat vigent en cada moment, havent de revisar aquest text per comprovar que està conforme amb ell. Les dades personals que ens aporta seran objecte de tractament en un fitxer responsabilitat de Vinyes que Atrapen i tenen com a finalitats:

  • El desenvolupament, compliment i execució de l’contracte de compravenda dels productes que ha adquirit o de qualsevol altre contracte entre tots dos.
  • Atendre les sol·licituds que ens plantegi.
  • Proporcionar-li informació sobre els productes de Vinyes que Atrapen, incloent, en relació amb aquests productes, l’enviament de comunicacions comercials per correu electrònic o per qualsevol altre mitjà de comunicació electrònica equivalent (com SMS), així com a través de la realització de trucades telefòniques. Pots canviar les teves preferències en relació a l’enviament d’aquestes comunicacions comercials posant-te en contacte amb nosaltres a través de la pàgina “Contacte“.

Tot accés a aquest lloc web resta subjecte a les següents condicions: S’autoritza l’emmagatzematge i reproducció temporal d’algun o alguns dels continguts de el lloc web per tal d’utilització personal i no comercial. La reproducció, l’emmagatzematge permanent i la difusió dels continguts del lloc web o qualsevol altre ús que tingui finalitat pública o comercial queda expressament prohibida sense que hi hagi consentiment previ per escrit de Vinyes que Atrapen.

No està permesa la modificació del web ni dels seus continguts.

Vinyes que Atrapen no és responsable de la informació que es pot obtenir a través d’enllaços a sistemes externs.

Els que utilitzen aquest lloc web ho fan pel seu compte i risc. Vinyes que Atrapen no garanteix que el web i el servidor estiguin lliures de virus i no es fa responsable dels danys causats per l’accés al web o per la morositat d’accedir.

En conseqüència, el lloc web i els seus continguts són proveïts sense garanties de cap classe, expresses o implícites, deixant clar que ni Vinyes que Atrapen, ni els seus col·laboradors, treballadors o representants, seran responsables per qualsevol error o omissió en els continguts o serveis o per qualsevol dany derivat de la utilització d’aquest lloc web, ni per qualsevol actuació realitzada sobre la base de la informació que en ell es facilita.

D’acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal i d’altra legislació aplicable. Vinyes que Atrapen informa als seus usuaris i a qualsevol tercer que lliuri les seves dades de caràcter personal, que aquestes seran incloses en un fitxer automatitzat i es podran destinar a oferir informació sobre activitats i serveis.

Qualsevol tercer que lliuri les seves dades personals a Vinyes que Atrapen té dret d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició respecte a les dades. Aquests drets es podran exercitar dirigint un escrit a el domicili social de Vinyes que Atrapen o un correu electrònic enviat a [email protected], ja sigui directament o fent ús de la secció “Contacte” de la pàgina web.

Les dades fiscals de Vinyes que Atrapen són les següents:

Antonio Osorio Ortega

C/ Cedre, 26, 1er 1a

08840 -Viladecans (Barcelona)

52911272W

es compromet a l’obligació de secret establerta en la legislació aplicable, respecte les dades contingudes al seu fitxer.

Dades generals

Vinyes que Atrapen (Antonio Osorio Ortega), amb domicili a Barcelona, C/Can Feixes, 9, Cabrera d'Anoia, CP 08718, i correu electronic [email protected].

POLÍTICA DE COOKIES

Una cookie és un petit fitxer de text que s’emmagatzema en el seu navegador quan visita gairebé qualsevol pàgina web. La seva utilitat és que el web sigui capaç de recordar la seva visita quan torni a navegar per aquesta pàgina. Les cookies solen emmagatzemar informació de caràcter tècnic, preferències personals, personalització de continguts, estadístiques d’ús, enllaços a xarxes socials, accés a comptes d’usuari, etc.

L’objectiu de la cookie és adaptar el contingut de la web al seu perfil i necessitats, sense cookies els serveis oferts per qualsevol pàgina es veurien minvats notablement. 

Cookies utilitzades en aquest lloc web

Seguint les directrius de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades procedim a detallar l’ús de cookies que fa aquesta web per tal d’informar-lo amb la màxima exactitud possible.

Aquest lloc web utilitza les cookies següents pròpies:

Cookies de sessió, per garantir que els usuaris que escriguin comentaris al blog siguin humans i no aplicacions automatitzades. D’aquesta manera es combat el correu brossa.

Aquest lloc web utilitza les següents cookies de tercers:

Google Analytics: Emmagatzema cookies per poder elaborar estadístiques sobre el trànsit i volum de visites d’aquest web. A l’utilitzar aquest lloc web està consentint el tractament d’informació sobre vostè per Google. Per tant, l’exercici de qualsevol dret en aquest sentit haurà de fer comunicant directament amb Google. Xarxes socials: Cada xarxa social utilitza les seves pròpies cookies per tu punxar en botons del tipus M’agrada o Compartir.

Desactivació o eliminació de cookies

En qualsevol moment podrà exercir el seu dret de desactivació o eliminació de cookies d’aquest lloc web. Aquestes accions es realitzen de forma diferent en funció de el navegador que esteu utilitzant. 

Notes addicionals

Ni aquest web ni els seus representants legals es fan responsables ni de contingut ni de la veracitat de les polítiques de privacitat que puguin tenir els tercers esmentats en aquesta política de cookies. Els navegadors web són les eines encarregades d’emmagatzemar les cookies i des d’aquest lloc d’efectuar el seu dret a eliminació o desactivació de les mateixes. Ni aquest web ni els seus representants legals poden garantir la correcta o incorrecta manipulació de les cookies per part dels esmentats navegadors. En alguns casos és necessari instal·lar cookies perquè el navegador no oblidi la seva decisió de no acceptació de les mateixes.

En el cas de les cookies de Google Analytics, aquesta empresa emmagatzema les cookies en els servidors als Estats Units i es compromet a no compartir-la amb tercers, excepte en els casos en què sigui necessari per al funcionament de sistema o quan la llei obligui a aquest efecte. Segons Google no guarda la seva adreça IP. Google Inc és una companyia adherida a l’Acord de Port Segur que garanteix que totes les dades transferides seran tractades amb un nivell de protecció d’acord amb la normativa europea. 

CONDICIONS D'ÚS

Llegiu aquest apartat detingudament atès que conté els termes i condicions legals que un accepta al visitar aquest lloc.

Propietat dels materials de el lloc

Llevat que s’indiqui el contrari, Vinyes que Atrapen és la propietària de tots drets d’autor i de les bases de dades relatives a el lloc i als seus continguts. No podrà publicar, distribuir, extreure, reutilitzar ni reproduir cap part de el lloc de cap manera material (incloent-hi la fotocòpia o l’emmagatzematge en format electrònic) diferent a l’estipulat en la llicència d’ús limitat indicada en la nostra advertència de drets d’autor o de conformitat amb el permès per la legislació aplicable.

Disponibilitat del lloc

Hem curat al màxim la preparació del lloc. No obstant, atès que hi ha determinades qüestions tècniques alienes al nostre control, no podem garantir que l’accés a el lloc estarà disponible en tot moment.

Drets d’autor

Els drets d’autor sobre els continguts d’aquestes pàgines són dins de Vinyes que Atrapen. Queda prohibida la reproducció total o parcial dels continguts de qualsevol manera diferent a l’especificat en els següents permisos.

Llicència de còpia per a ús personal:

Mentre es trobi visitant-la, podrà realitzar còpies de el lloc sempre que es tracti d’actes puntuals necessaris, i podrà així mateix imprimir per al seu ús personal la part del lloc que resulti raonable per a fins privats.

Llicència de recòpia per a fins limitats:

Podrà recopiar el material per a l’ús individual d’altres tercers i per a la seva informació personal exclusivament, en l’enteniment, però, que:

  1. Un reconeix que les pàgines web de Vinyes que Atrapen són la font del material. Haurà d’incloure aquest reconeixement juntament amb l’URL principal del lloc web de Vinyes que Atrapen en tota còpia del material; i
  2. Haurà de comunicar al tercer en qüestió que aquestes condicions li són aplicables i que estarà obligat al seu compliment. Aquesta llicència d’recòpia no autoritza la incorporació total o parcial de l’material en altres treballs o publicacions, ja sigui en format paper, per mitjà electrònic o de qualsevol altra forma. En particular (a títol il·lustratiu exclusivament) no podrà distribuir-se ni copiar cap part de les pàgines del lloc web deVinyes que Atrapen per a fins comercials.

Cap part del lloc web de Vinyes que Atrapen podrà ser objecte de reproducció, transmissió o emmagatzematge en cap altre lloc web o en altres sistemes de recuperació electrònica.

Enllaços externes

Ocasionalment, podrem incloure enllaços a altres llocs web. Aquests vincles es faciliten a efectes de referència exclusivament. No assumim cap tipus de responsabilitat pel que fa a el contingut d’aquestes pàgines web o pel que fa a la seva disponibilitat i, en aquest sentit, no serem responsables de cap manera de cap tipus de pèrdues o danys en què vostè. Pugui incórrer a conseqüència de l’ús que realitzi d’aquests llocs web. Si decideix accedir als llocs web a través dels vincles inclosos, estarà actuant pel seu propi compte i risc.

Exclusió de garanties i responsabilitat

Ocasionalment, podrem incloure enllaços a altres llocs web. Aquests vincles es faciliten a efectes de referència exclusivament. No assumim cap tipus de responsabilitat pel que fa a el contingut d’aquestes pàgines web o pel que fa a la seva disponibilitat i, en aquest sentit, no serem responsables de cap manera de cap tipus de pèrdues o danys en què vostè. Pugui incórrer a conseqüència de l’ús que realitzi d’aquests llocs web. Si decideix accedir als llocs web a través dels vincles inclosos, estarà actuant pel seu propi compte i risc.

Modificacions dels termes i condicions

En la mesura màxima del permès per llei, queden excloses totes les garanties (expresses i implícites) relatives a l’Lloc i al seu ús i contingut. Excepte en cas de negligència greu, mort o lesions personals que es derivin de la nostra negligència o productes o serveis defectuosos, excloem qualsevol tipus de responsabilitat davant de vostè. Per l’ús que faci d’aquest lloc.

Llei aplicable

Reservat el dret a modificar en qualsevol moment aquests Termes i Condicions d’Ús sense obligació de preavís a aquestes modificacions començaran a tenir efectes una vegada que els nous termes i condicions revisats hagin estat publicats en el lloc.